< img class="img" src=".///17867972.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg-_TS5wUotLTuugIwgA8"/>
Multicorn系列
天蝠
VesperTilio
天蝠Vespertilio
Multicorn
      高度集成化的地面站控制系统,集成了高清网络图传、光电吊舱控制器及无人机控制摇杆。

中国宏桥                                                                                                      

       方便用户在飞行过程中更加自如的进行视频的采集与抓拍,单人即可完成“天蝠”无人机的全部操控
技术参数
配置载荷
MultiCorn
列表多图
地址(北京):北京市海淀区知春路7号致真大厦D2211
地址(常州):武进区中科创业中心A1栋
联系方式:010-82334566/0519-88608866


http://www.tqnswg.cn/http://mm.haookuwg.cn/http://www.h78g2.cn/http://mm.insidecern.com/993/http://m.mimiyinyue.com/3145/http://mmm.liioaiq.cn/3839/ 生物物理凌源钢铁中芯国际